دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
02/04/2013 abandon ship [en] abandon ship تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Heresy of Paraphrase [en] Heresy of Paraphrase تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Oodgeroo Noonuccal [en] Oodgeroo Noonuccal تلفظ 0 رأی
11/03/2013 Cadmean victory [en] Cadmean victory تلفظ 0 رأی
28/02/2013 oxygen cylinder [en] oxygen cylinder تلفظ 0 رأی
23/02/2013 Thank you [en] thank you تلفظ 0 رأی
18/02/2013 Tremont street [en] Tremont street تلفظ 0 رأی
05/02/2013 Excuse me [en] excuse me تلفظ 0 رأی
29/01/2013 Truth or Consequences [en] Truth or Consequences تلفظ 0 رأی
13/01/2013 told you so [en] told you so تلفظ 0 رأی
04/01/2013 sparkling wine [en] sparkling wine تلفظ 0 رأی
13/12/2012 Crossroads GPS [en] Crossroads GPS تلفظ 0 رأی
28/11/2012 Corlears street [en] Corlears street تلفظ 0 رأی
28/11/2012 Corlear Avenue [en] Corlear Avenue تلفظ 0 رأی
12/11/2012 Chatham Square [en] Chatham Square تلفظ 0 رأی
10/11/2012 Goodge Street [en] Goodge Street تلفظ 0 رأی
27/10/2012 Wenceslas Square [en] Wenceslas Square تلفظ 0 رأی
27/10/2012 10 Downing Street [en] 10 Downing Street تلفظ 0 رأی
08/10/2012 Giltspur Street [en] Giltspur Street تلفظ 0 رأی
13/08/2012 weight bar [en] weight bar تلفظ 0 رأی
30/07/2012 Poydras Street [en] Poydras Street تلفظ 0 رأی
10/07/2012 Machray Avenue [en] Machray Avenue تلفظ 0 رأی