دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
11/03/2013 Cadmean victory [en] Cadmean victory تلفظ 0 رأی
13/08/2012 weight bar [en] weight bar تلفظ 0 رأی