دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
29/03/2013 Heresy of Paraphrase [en] Heresy of Paraphrase تلفظ 0 رأی
11/03/2013 Cadmean victory [en] Cadmean victory تلفظ 0 رأی
13/12/2012 Crossroads GPS [en] Crossroads GPS تلفظ 0 رأی
04/09/2012 brick wall [en] brick wall تلفظ 0 رأی
13/08/2012 weight bar [en] weight bar تلفظ 0 رأی