دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
20/09/2014 veterinario [ia] veterinario تلفظ 0 رأی
30/04/2010 tünel [tr] tünel تلفظ توسط ninjacell
30/03/2010 abatter [ia] abatter تلفظ 0 رأی
30/03/2010 abassar [ia] abassar تلفظ 0 رأی
30/03/2010 abandonar [ia] abandonar تلفظ 0 رأی
30/03/2010 Abaco [ia] Abaco تلفظ 0 رأی
21/03/2010 jardinero [ia] jardinero تلفظ 0 رأی
21/03/2010 joco [ia] joco تلفظ 0 رأی
21/03/2010 jornalista [ia] jornalista تلفظ توسط McDutchie