دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/07/2013 Maxalt [en] Maxalt تلفظ 0 رأی
11/07/2013 faffed [en] faffed تلفظ 0 رأی
11/07/2013 Stacie Orrico [en] Stacie Orrico تلفظ 0 رأی
11/07/2013 submucosal [en] submucosal تلفظ 0 رأی
11/07/2013 stoutish [en] stoutish تلفظ 0 رأی
08/07/2013 blotting paper [en] blotting paper تلفظ 0 رأی
07/07/2013 synchronizing [en] synchronizing تلفظ 0 رأی
07/07/2013 pepper pot [en] pepper pot تلفظ 0 رأی
07/07/2013 Toting [en] Toting تلفظ 0 رأی
07/07/2013 technovate [en] technovate تلفظ 0 رأی
07/07/2013 consenting [en] consenting تلفظ 0 رأی
07/07/2013 lookups [en] lookups تلفظ 0 رأی
07/07/2013 fixings [en] fixings تلفظ -1 رأی
06/07/2013 hettich [en] hettich تلفظ 0 رأی
06/07/2013 berdache [en] berdache تلفظ 0 رأی
06/07/2013 anile [en] anile تلفظ 0 رأی
06/07/2013 adducted [en] adducted تلفظ 0 رأی
06/07/2013 mittimus [en] mittimus تلفظ 0 رأی
06/07/2013 Cousinly [en] Cousinly تلفظ 0 رأی
06/07/2013 Aventa [en] Aventa تلفظ 0 رأی
06/07/2013 Bradley Cooper [en] Bradley Cooper تلفظ 0 رأی
06/07/2013 David O. Russell [en] David O. Russell تلفظ 0 رأی
06/07/2013 Matthew Quick [en] Matthew Quick تلفظ 1 رأی
06/07/2013 Relaxing [en] Relaxing تلفظ 0 رأی
06/07/2013 labelling [en] labelling تلفظ 1 رأی
06/07/2013 bugbear [en] bugbear تلفظ 0 رأی
05/07/2013 ampelography [en] ampelography تلفظ 0 رأی
02/07/2013 Annabel Lyon [en] Annabel Lyon تلفظ 0 رأی
02/07/2013 corpuses [en] corpuses تلفظ 0 رأی
02/07/2013 corpora [en] corpora تلفظ 0 رأی