دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/06/2016 erythromelalgia [en] erythromelalgia تلفظ 0 رأی
31/05/2016 deleterious [en] deleterious تلفظ 0 رأی
08/12/2015 nascent [en] nascent تلفظ 1 رأی
22/05/2014 inimitable [en] inimitable تلفظ 0 رأی
21/05/2014 Apatheist [en] Apatheist تلفظ 0 رأی
07/11/2013 hermitage [en] hermitage تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Teahupoo [ty] Teahupoo تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Ural Mountains [en] Ural Mountains تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Marvin the Paranoid Android [en] Marvin the Paranoid Android تلفظ 0 رأی
16/09/2013 bedevilled [en] bedevilled تلفظ 0 رأی
16/09/2013 cuspidor [en] cuspidor تلفظ 0 رأی
16/09/2013 rappelled [en] rappelled تلفظ 1 رأی