دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/10/2012 adhimisha [sw] adhimisha تلفظ 0 رأی
18/10/2012 adhini [sw] adhini تلفظ 0 رأی
18/10/2012 adhiri [sw] adhiri تلفظ 0 رأی
18/10/2012 abiri [sw] abiri تلفظ 0 رأی
18/10/2012 zinki [sw] zinki تلفظ 0 رأی
18/10/2012 samari [sw] samari تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Tembea [sw] Tembea تلفظ 0 رأی
18/10/2012 konokono [sw] konokono تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Chui [sw] Chui تلفظ 0 رأی
18/10/2012 bundi [sw] bundi تلفظ 0 رأی
18/10/2012 sungura [sw] sungura تلفظ 0 رأی
18/10/2012 nyuki [sw] nyuki تلفظ 0 رأی
18/10/2012 shamari [sw] shamari تلفظ 0 رأی
09/10/2012 maziwa [sw] maziwa تلفظ 0 رأی
09/10/2012 nguruwe [sw] nguruwe تلفظ 0 رأی
09/10/2012 sayansi [sw] sayansi تلفظ 0 رأی
09/10/2012 reli [sw] reli تلفظ 0 رأی
09/10/2012 njia [sw] njia تلفظ 0 رأی
09/10/2012 daraja [sw] daraja تلفظ 0 رأی
09/10/2012 kereng'ende [sw] kereng'ende تلفظ 0 رأی
09/10/2012 Acholi [sw] Acholi تلفظ 0 رأی
09/10/2012 Ogopa [sw] Ogopa تلفظ 0 رأی