دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/05/2009 kana neni ndakusuwa [sn] kana neni ndakusuwa تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ