دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/05/2008 selbstverständlich [de] selbstverständlich تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/05/2008 Schwulenbewegung [de] Schwulenbewegung تلفظ 0 رأی
12/05/2008 Schwuler [de] Schwuler تلفظ 0 رأی
12/05/2008 Schwulenehe [de] Schwulenehe تلفظ 0 رأی
12/05/2008 homophobe [de] homophobe تلفظ 0 رأی
12/05/2008 Regenbogenfahne [de] Regenbogenfahne تلفظ 0 رأی
12/05/2008 Zimmer [de] Zimmer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/05/2008 Siemens [de] Siemens تلفظ 1 رأی
04/05/2008 Deutsche Lufthansa [de] Deutsche Lufthansa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/05/2008 ThyssenKrupp [de] ThyssenKrupp تلفظ 0 رأی
04/05/2008 Deutsche Börse [de] Deutsche Börse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/05/2008 Deutsche Post [de] Deutsche Post تلفظ 0 رأی
04/05/2008 Aufhebung [de] Aufhebung تلفظ 0 رأی
04/05/2008 Deutsche Postbank [de] Deutsche Postbank تلفظ 0 رأی
04/05/2008 Sigmund Freud [de] Sigmund Freud تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/04/2008 Arnold Schönberg [de] Arnold Schönberg تلفظ 0 رأی
21/04/2008 Ostwestfalen-Lippe [de] Ostwestfalen-Lippe تلفظ 0 رأی
21/04/2008 Internetapotheke [de] Internetapotheke تلفظ 0 رأی
21/04/2008 Schwert [de] Schwert تلفظ 0 رأی
21/04/2008 Handytarife [de] Handytarife تلفظ 0 رأی
21/04/2008 Kirschblüten [de] Kirschblüten تلفظ 0 رأی
19/04/2008 Pfälzerwald [de] Pfälzerwald تلفظ 0 رأی
19/04/2008 Kurfürstendamm [de] Kurfürstendamm تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/04/2008 Region Braunschweig [de] Region Braunschweig تلفظ 0 رأی
19/04/2008 Ruhrgebiet [de] Ruhrgebiet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2008 Flensburg [de] Flensburg تلفظ 0 رأی
17/04/2008 Bundesrepublik Deutschland [de] Bundesrepublik Deutschland تلفظ 0 رأی