دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/04/2011 sallet [en] sallet تلفظ -1 رأی
19/03/2011 wood [en] wood تلفظ 0 رأی
22/10/2010 Google [en] Google تلفظ 1 رأی
28/06/2010 dialectology [en] dialectology تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/06/2010 Sam Streed [en] Sam Streed تلفظ 0 رأی