دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/03/2010 Kinderschänder [de] Kinderschänder تلفظ 0 رأی
14/03/2010 Duschgel [de] Duschgel تلفظ 0 رأی
14/03/2010 Kaufmarkt [de] Kaufmarkt تلفظ 0 رأی
14/03/2010 Wöchnerin [de] Wöchnerin تلفظ 0 رأی
14/03/2010 Wochenmarkt [de] Wochenmarkt تلفظ 0 رأی
14/03/2010 album [de] album تلفظ 1 رأی
14/03/2010 Monatsname [de] Monatsname تلفظ 0 رأی
14/03/2010 Musikgenuss [de] Musikgenuss تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 Matthias Steiner [de] Matthias Steiner تلفظ 0 رأی
14/03/2010 unmögliche [de] unmögliche تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 Aufnahmefähigkeit [de] Aufnahmefähigkeit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 portmonee [de] portmonee تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 Wannenbad [de] Wannenbad تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 Wohnungseigentum [de] Wohnungseigentum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 Warmmiete [de] Warmmiete تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 Altbau [de] Altbau تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 einzelnes [de] einzelnes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 Fahrkartenverkäufer [de] Fahrkartenverkäufer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 prärie [de] prärie تلفظ 0 رأی
13/03/2010 Curaçao [de] Curaçao تلفظ 0 رأی
13/03/2010 graupeln [de] graupeln تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/03/2010 Gebirgstruppen [de] Gebirgstruppen تلفظ 0 رأی
13/03/2010 rauche [de] rauche تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/03/2010 Hotelrezeptionistin [de] Hotelrezeptionistin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/03/2010 Lena Meyer-Landrut [de] Lena Meyer-Landrut تلفظ 0 رأی
13/03/2010 Spürsinn [de] Spürsinn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/03/2010 Schlafwagen [de] Schlafwagen تلفظ 0 رأی
12/03/2010 Reichsmark [de] Reichsmark تلفظ 0 رأی
12/03/2010 Schwerbelastungskörper [de] Schwerbelastungskörper تلفظ 0 رأی
12/03/2010 Garderobenständer [de] Garderobenständer تلفظ 0 رأی