دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/03/2010 Kommunikationswissenschaft [de] Kommunikationswissenschaft تلفظ 0 رأی
20/03/2010 Kurzmitteilung [de] Kurzmitteilung تلفظ 0 رأی
20/03/2010 jeden [de] jeden تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
18/03/2010 Deklaration [de] Deklaration تلفظ 0 رأی
18/03/2010 gewehrt [de] gewehrt تلفظ 0 رأی
17/03/2010 Enzheim [de] Enzheim تلفظ 0 رأی
17/03/2010 Gunther Plüschow [de] Gunther Plüschow تلفظ 0 رأی
17/03/2010 Dufourspitze [de] Dufourspitze تلفظ 0 رأی
17/03/2010 Helgenberger [de] Helgenberger تلفظ 0 رأی
17/03/2010 Stecklein [de] Stecklein تلفظ 0 رأی
16/03/2010 Löwy [de] Löwy تلفظ 0 رأی
16/03/2010 Fensterplatz [de] Fensterplatz تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
16/03/2010 Touristenklasse [de] Touristenklasse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 Kurzurlaub [de] Kurzurlaub تلفظ 0 رأی
15/03/2010 Rezeptionistin [de] Rezeptionistin تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 Friedreich [de] Friedreich تلفظ 0 رأی
14/03/2010 Debukalisierung [de] Debukalisierung تلفظ 0 رأی
14/03/2010 Konzeptalben [de] Konzeptalben تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 Diana Damrau [de] Diana Damrau تلفظ 0 رأی
14/03/2010 Fabian Hambüchen [de] Fabian Hambüchen تلفظ 0 رأی
14/03/2010 Gottfried von Swieten [de] Gottfried von Swieten تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 Inline-Skating [de] Inline-Skating تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 nahtlosen [de] nahtlosen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 Vorderhaus [de] Vorderhaus تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 Höhle [de] Höhle تلفظ 0 رأی
14/03/2010 Gesamtwerk [de] Gesamtwerk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 Plattenfirma [de] Plattenfirma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 argumentierte [de] argumentierte تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 Einzelverkauf [de] Einzelverkauf تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2010 Schaumbad [de] Schaumbad تلفظ 0 رأی