دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
17/10/2010 sköldkörtel [sv] sköldkörtel تلفظ توسط pompom
04/08/2010 loge (ekonomibyggnad) [sv] loge (ekonomibyggnad) تلفظ توسط martinsa
04/08/2010 buske [sv] buske تلفظ توسط martinsa
22/05/2010 personalbostad [sv] personalbostad تلفظ توسط ret001
12/05/2010 lexikon [sv] lexikon تلفظ توسط ret001
05/05/2010 lathund [sv] lathund تلفظ توسط ret001
03/04/2010 peruk [sv] peruk تلفظ توسط cordelia
03/04/2010 armband [sv] armband تلفظ توسط cordelia
03/04/2010 grej [sv] grej تلفظ توسط cordelia
03/04/2010 gymnastiksko [sv] gymnastiksko تلفظ توسط cordelia
03/04/2010 tokig [sv] tokig تلفظ توسط cordelia
03/04/2010 förrädare [sv] förrädare تلفظ توسط cordelia
03/04/2010 hämmad [sv] hämmad تلفظ توسط cordelia
03/04/2010 glömma [sv] glömma تلفظ توسط cordelia
03/04/2010 Förenta Staterna [sv] Förenta Staterna تلفظ توسط cordelia
03/04/2010 misstanke [sv] misstanke تلفظ توسط cordelia
03/04/2010 avtala [sv] avtala تلفظ توسط cordelia
01/04/2010 socka [sv] socka تلفظ توسط ret001
01/04/2010 strumpa [sv] strumpa تلفظ توسط ret001
01/04/2010 strumpbyxor [sv] strumpbyxor تلفظ توسط ret001
01/04/2010 t-tröja [sv] t-tröja تلفظ توسط ret001
01/04/2010 huva [sv] huva تلفظ توسط ret001
01/04/2010 kapuschong [sv] kapuschong تلفظ توسط ret001
01/04/2010 tröja [sv] tröja تلفظ توسط ret001
31/03/2010 osårbar [sv] osårbar تلفظ توسط ret001
31/03/2010 otrogen [sv] otrogen تلفظ توسط ret001
31/03/2010 husrum [sv] husrum تلفظ توسط ret001
31/03/2010 bostad [sv] bostad تلفظ توسط ret001
31/03/2010 otålighet [sv] otålighet تلفظ توسط ret001
31/03/2010 diskret [sv] diskret تلفظ توسط ret001