دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/08/2009 Manchester [en] Manchester تلفظ 3 رأی
10/08/2009 monkey [en] monkey تلفظ 1 رأی
10/08/2009 bugger [en] bugger تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
10/08/2009 shite [en] shite تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/08/2009 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 2 رأی
10/08/2009 aggregates [en] aggregates تلفظ 0 رأی