دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2011 Ketupat [ms] Ketupat تلفظ -1 رأی
24/04/2011 kelmarin [ms] kelmarin تلفظ 0 رأی
24/04/2011 perang [ms] perang تلفظ 0 رأی
24/04/2011 samada [ms] samada تلفظ 0 رأی