دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/02/2013 ñame con bacalao [es] ñame con bacalao تلفظ 0 رأی
07/02/2013 yautía [es] yautía تلفظ 0 رأی
07/02/2013 pescado con coco [es] pescado con coco تلفظ 0 رأی
07/02/2013 aceite de coco [es] aceite de coco تلفظ 0 رأی
07/02/2013 peso dominicano [es] peso dominicano تلفظ 0 رأی
07/02/2013 moro de guandules [es] moro de guandules تلفظ 0 رأی
07/02/2013 habichuelas con dulce [es] habichuelas con dulce تلفظ 0 رأی
07/02/2013 Alejandro Woss y Gil [es] Alejandro Woss y Gil تلفظ 0 رأی
06/02/2013 Francisco Henríquez y Carvajal [es] Francisco Henríquez y Carvajal تلفظ 0 رأی
06/02/2013 mangulina [es] mangulina تلفظ 0 رأی
06/02/2013 patacón [es] patacón تلفظ 0 رأی
06/02/2013 pez gordo [es] pez gordo تلفظ 0 رأی
06/02/2013 mal de ojo [es] mal de ojo تلفظ 0 رأی
06/02/2013 Isla Saona [es] Isla Saona تلفظ 0 رأی
06/02/2013 Isla Cabritos [es] Isla Cabritos تلفظ 0 رأی
06/02/2013 Santa Cruz de El Seibo [es] Santa Cruz de El Seibo تلفظ 0 رأی
06/02/2013 San Ignacio de Sabaneta [es] San Ignacio de Sabaneta تلفظ 0 رأی
06/02/2013 anafe [es] anafe تلفظ 0 رأی
06/02/2013 guayabal [es] guayabal تلفظ 0 رأی
31/01/2013 garrapiña [es] garrapiña تلفظ 0 رأی
31/01/2013 coquí [es] coquí تلفظ 0 رأی
31/01/2013 jaiba [es] jaiba تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/10/2012 jicotea [es] jicotea تلفظ 0 رأی
04/10/2012 culebrilla [es] culebrilla تلفظ 0 رأی
04/10/2012 bacinilla [es] bacinilla تلفظ 0 رأی
04/10/2012 virreina [es] virreina تلفظ 0 رأی
04/10/2012 bochinche [es] bochinche تلفظ 0 رأی
04/10/2012 burundanga [es] burundanga تلفظ 0 رأی
03/10/2012 desguañangar [es] desguañangar تلفظ 0 رأی
30/11/2011 quincuagenaria [es] quincuagenaria تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ