دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/07/2013 corrección [es] corrección تلفظ 0 رأی
10/07/2013 reloj [es] reloj تلفظ 0 رأی
10/07/2013 relajo [es] relajo تلفظ 1 رأی
10/07/2013 absoluto [es] absoluto تلفظ 0 رأی
10/07/2013 perenne [es] perenne تلفظ 1 رأی
10/07/2013 Bruselas [es] Bruselas تلفظ 0 رأی
09/07/2013 petimetre [es] petimetre تلفظ 0 رأی
09/07/2013 derrumbe [es] derrumbe تلفظ 0 رأی
09/07/2013 extraño [es] extraño تلفظ 2 رأی
09/07/2013 reflexión [es] reflexión تلفظ 0 رأی
14/05/2013 ronroneo [es] ronroneo تلفظ 0 رأی
14/05/2013 alarido [es] alarido تلفظ 0 رأی
14/05/2013 caoba [es] caoba تلفظ 0 رأی
14/05/2013 brebaje [es] brebaje تلفظ 0 رأی
14/05/2013 abono [es] abono تلفظ 3 رأی
14/05/2013 remolón [es] remolón تلفظ 0 رأی
14/05/2013 Eugenio María de Hostos [es] Eugenio María de Hostos تلفظ 0 رأی
14/05/2013 muecín [es] muecín تلفظ 0 رأی
07/05/2013 cabeza de chorlito [es] cabeza de chorlito تلفظ 0 رأی
07/05/2013 partera [es] partera تلفظ 0 رأی
07/05/2013 abur [es] abur تلفظ 0 رأی
07/05/2013 lengüilargo [es] lengüilargo تلفظ 0 رأی
07/05/2013 ananás [es] ananás تلفظ 0 رأی
07/05/2013 rejón [es] rejón تلفظ 0 رأی
07/05/2013 sombrillazo [es] sombrillazo تلفظ 0 رأی
07/05/2013 manisero [es] manisero تلفظ 0 رأی
06/05/2013 rondalla [es] rondalla تلفظ 1 رأی
06/05/2013 macramé [es] macramé تلفظ 0 رأی
06/05/2013 relincho [es] relincho تلفظ 0 رأی
06/05/2013 berrido [es] berrido تلفظ 0 رأی