دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/08/2009 Alsatian [en] Alsatian تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2009 Assam [as] Assam تلفظ 0 رأی
31/08/2009 rishi [en] rishi تلفظ 0 رأی