دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/01/2012 Bicol [tl] Bicol تلفظ 0 رأی
23/01/2012 Ilocos Norte [tl] Ilocos Norte تلفظ 0 رأی
23/01/2012 Abra [tl] Abra تلفظ 0 رأی
23/01/2012 magtipid [tl] magtipid تلفظ 0 رأی
23/01/2012 nagtitipid [tl] nagtitipid تلفظ 0 رأی
23/01/2012 tinipid [tl] tinipid تلفظ 0 رأی
23/01/2012 takbo [tl] takbo تلفظ 0 رأی
23/01/2012 kinain [tl] kinain تلفظ 0 رأی
23/01/2012 sabaw [tl] sabaw تلفظ 0 رأی
23/01/2012 Lamon [tl] Lamon تلفظ 0 رأی
23/01/2012 artista [tl] artista تلفظ 0 رأی
23/01/2012 pelikula [tl] pelikula تلفظ 0 رأی
23/01/2012 larawan [tl] larawan تلفظ 0 رأی
23/01/2012 malakas [tl] malakas تلفظ 0 رأی
23/01/2012 pakinabang [tl] pakinabang تلفظ 0 رأی
23/01/2012 silbi [tl] silbi تلفظ 0 رأی
23/01/2012 dulo [tl] dulo تلفظ 0 رأی
23/01/2012 ramdam [tl] ramdam تلفظ 0 رأی
23/01/2012 totoy [tl] totoy تلفظ 0 رأی
23/01/2012 gulay [tl] gulay تلفظ 0 رأی
23/01/2012 malunggay [tl] malunggay تلفظ 0 رأی
23/01/2012 talong [tl] talong تلفظ 0 رأی
23/01/2012 bataw [tl] bataw تلفظ 0 رأی
23/01/2012 sitaw [tl] sitaw تلفظ 0 رأی
23/01/2012 mani [tl] mani تلفظ 1 رأی
23/01/2012 patani [tl] patani تلفظ 0 رأی
23/01/2012 patola [tl] patola تلفظ 0 رأی
23/01/2012 gutom [tl] gutom تلفظ 0 رأی
23/01/2012 ginaw [tl] ginaw تلفظ 0 رأی
23/01/2012 laway [tl] laway تلفظ 0 رأی