کاربر:

ret001

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های ret001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/06/2013 hämtmat [sv] hämtmat تلفظ 0 رأی
10/06/2013 sädesslag [sv] sädesslag تلفظ 0 رأی
10/06/2013 festmat [sv] festmat تلفظ 0 رأی
10/06/2013 popsångare [sv] popsångare تلفظ 0 رأی
10/06/2013 telefonkonferens [sv] telefonkonferens تلفظ 0 رأی
10/06/2013 nätdejting [sv] nätdejting تلفظ 0 رأی
10/06/2013 tjejkompis [sv] tjejkompis تلفظ 0 رأی
10/06/2013 fönsterbräde [sv] fönsterbräde تلفظ 0 رأی
10/06/2013 skolflicka [sv] skolflicka تلفظ 1 رأی
10/06/2013 nybörjarkurs [sv] nybörjarkurs تلفظ 0 رأی
10/06/2013 Bränder [sv] Bränder تلفظ 0 رأی
10/06/2013 tänger [sv] tänger تلفظ 0 رأی
10/06/2013 dejtingsajt [sv] dejtingsajt تلفظ 0 رأی
10/06/2013 gästrum [sv] gästrum تلفظ 0 رأی
10/06/2013 negrer [sv] negrer تلفظ 0 رأی
10/06/2013 menyer [sv] menyer تلفظ 1 رأی
28/04/2013 tandhälsan [sv] tandhälsan تلفظ 0 رأی
28/04/2013 tandvården [sv] tandvården تلفظ 0 رأی
28/04/2013 tandhygienister [sv] tandhygienister تلفظ 0 رأی
28/04/2013 patientgrupper [sv] patientgrupper تلفظ 0 رأی
28/04/2013 äldrepolitik [sv] äldrepolitik تلفظ 0 رأی
28/04/2013 tandvård [sv] tandvård تلفظ 0 رأی
28/04/2013 utestängas [sv] utestängas تلفظ 0 رأی
28/04/2013 omsorgspersonal [sv] omsorgspersonal تلفظ 0 رأی
28/04/2013 auktorisationssystem [sv] auktorisationssystem تلفظ 0 رأی
28/04/2013 hemtjänst [sv] hemtjänst تلفظ 1 رأی
28/04/2013 sjukvårdsområdet [sv] sjukvårdsområdet تلفظ 0 رأی
28/04/2013 etableringsrätt [sv] etableringsrätt تلفظ 0 رأی
28/04/2013 omsorgsgivare [sv] omsorgsgivare تلفظ 0 رأی
28/04/2013 behovsprövad [sv] behovsprövad تلفظ 0 رأی