دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
26/07/2012 Louis Néel [fr] Louis Néel تلفظ توسط Pat91
21/07/2012 Venloer Straße [de] Venloer Straße تلفظ توسط Thonatas
30/04/2012 Rooibos [de] Rooibos تلفظ توسط Rooibos
30/04/2012 Ruhrpott [de] Ruhrpott تلفظ 0 رأی
30/04/2012 Strukturwandel [de] Strukturwandel تلفظ 0 رأی
30/04/2012 Malocher [de] Malocher تلفظ 0 رأی
30/04/2012 blowtorch [en] blowtorch تلفظ توسط awall
16/04/2012 orbital [de] orbital تلفظ 0 رأی
08/03/2010 Zschochersche Straße [de] Zschochersche Straße تلفظ توسط meorangnhon
30/10/2009 notdürftig [de] notdürftig تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 Laufkundschaft [de] Laufkundschaft تلفظ 0 رأی
30/10/2009 fummeln [de] fummeln تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 Erbsenzähler [de] Erbsenzähler تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Eiertanz [de] Eiertanz تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Dingsbums [de] Dingsbums تلفظ توسط Blubbel
30/10/2009 Broterwerb [de] Broterwerb تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Bundeskartellamt [de] Bundeskartellamt تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Schärfentiefe [de] Schärfentiefe تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Spagat [de] Spagat تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Laufgestell [de] Laufgestell تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Eingliederung [de] Eingliederung تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 arglos [de] arglos تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Baureihe [de] Baureihe تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Sitzfleisch [de] Sitzfleisch تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Übelkeit [de] Übelkeit تلفظ 0 رأی
30/10/2009 flashmob [de] flashmob تلفظ 0 رأی
30/10/2009 praxisgebühr [de] praxisgebühr تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 Nachrücker [de] Nachrücker تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Misshandlung [de] Misshandlung تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 Autobombe [de] Autobombe تلفظ 0 رأی