دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
27/06/2016 The Antonines are four Roman Emperors who ruled between 138 and 192 [en] The Antonines are four Roman Emperors who ruled between 138 and 192 تلفظ 0 رأی
27/06/2016 insurance is something companies often mis-sell [en] insurance is something companies often mis-sell تلفظ 0 رأی
11/12/2009 devastation [en] devastation تلفظ توسط TopQuark
11/12/2009 transportation [en] transportation تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
11/12/2009 recordable [en] recordable تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 booklet [en] booklet تلفظ توسط TopQuark
10/12/2009 communism [en] communism تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 combustion [en] combustion تلفظ توسط 2Crow