دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
28/06/2016 The Antonines are four Roman Emperors who ruled between 138 and 192 [en] The Antonines are four Roman Emperors who ruled between 138 and 192 تلفظ 0 رأی
28/06/2016 insurance is something companies often mis-sell [en] insurance is something companies often mis-sell تلفظ 0 رأی