دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/07/2012 होठ [hi] होठ تلفظ 0 رأی
23/07/2012 श्रीमती [hi] श्रीमती تلفظ 0 رأی
23/07/2012 காலங் கார்த்தால [ta] காலங் கார்த்தால تلفظ 0 رأی
23/07/2012 உன் பெயர் என்ன [ta] உன் பெயர் என்ன تلفظ 0 رأی
23/07/2012 பூமி [ta] பூமி تلفظ -1 رأی
23/07/2012 நன்றி [ta] நன்றி تلفظ 1 رأی
23/07/2012 இறைவன் [ta] இறைவன் تلفظ 0 رأی
23/07/2012 மனிதன் [ta] மனிதன் تلفظ 0 رأی
23/07/2012 இருட்டு [ta] இருட்டு تلفظ 0 رأی
23/07/2012 ஒட்டடை [ta] ஒட்டடை تلفظ 0 رأی
23/07/2012 கோண்டுவானா [ta] கோண்டுவானா تلفظ 0 رأی