دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/10/2011 analysation [en] analysation تلفظ 0 رأی
14/10/2011 West Side Story [en] West Side Story تلفظ 0 رأی
14/10/2011 Red River [en] Red River تلفظ 0 رأی
14/10/2011 Cat People [en] Cat People تلفظ 0 رأی
14/10/2011 Some Like It Hot [en] Some Like It Hot تلفظ 1 رأی
09/10/2011 Pymatuning [en] Pymatuning تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2011 nonionized [en] nonionized تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2011 Jacob Weingreen [en] Jacob Weingreen تلفظ 0 رأی
02/10/2011 prettiest [en] prettiest تلفظ 0 رأی
30/09/2011 untidily [en] untidily تلفظ 0 رأی