دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/03/2016 Enrique Martín [es] Enrique Martín تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Alejandro Remiro [es] Alejandro Remiro تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Aitor Buñuel [es] Aitor Buñuel تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Egoitz Magdaleno [es] Egoitz Magdaleno تلفظ -1 رأی
04/03/2016 Julen Arellano [es] Julen Arellano تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Mikel Vesga [es] Mikel Vesga تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Cristian Giles [es] Cristian Giles تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Asier Villalibre [es] Asier Villalibre تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Unai Bilbao [es] Unai Bilbao تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Iñigo Córdoba [es] Iñigo Córdoba تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Gorka Santamaría [es] Gorka Santamaría تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Aritz Egüaras [es] Aritz Egüaras تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Gorka Giralt [es] Gorka Giralt تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Maddi Torre [es] Maddi Torre تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Aitor Seguin [es] Aitor Seguin تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Vanesa Gimbert [es] Vanesa Gimbert تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Xabier Barace [es] Xabier Barace تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Samuel Goñi [es] Samuel Goñi تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Julen Goñi [es] Julen Goñi تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Julen Monreal [es] Julen Monreal تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Joana Flaviano [es] Joana Flaviano تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Sergio Amatriain [es] Sergio Amatriain تلفظ 0 رأی
04/03/2016 A qué te dedicas [es] A qué te dedicas تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Cuántos años tienes [es] Cuántos años tienes تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Cuál es tu color favorito [es] Cuál es tu color favorito تلفظ 0 رأی
04/03/2016 ¿Por qué no te callas? [es] ¿Por qué no te callas? تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Qué haces para divertirte [es] Qué haces para divertirte تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Álvaro Messeguer [es] Álvaro Messeguer تلفظ 0 رأی
04/03/2016 traicionaron [es] traicionaron تلفظ 0 رأی
04/03/2016 lupuna [es] lupuna تلفظ 0 رأی