دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/01/2016 lucíamos [es] lucíamos تلفظ 0 رأی
17/01/2016 barrizales [es] barrizales تلفظ 0 رأی
17/01/2016 luciesen [es] luciesen تلفظ 0 رأی
17/01/2016 luce [es] luce تلفظ 0 رأی
17/01/2016 lucíais [es] lucíais تلفظ 0 رأی
17/01/2016 lucieseis [es] lucieseis تلفظ 0 رأی
17/01/2016 luciésemos [es] luciésemos تلفظ 0 رأی
17/01/2016 lucieses [es] lucieses تلفظ 0 رأی
17/01/2016 luciese [es] luciese تلفظ 0 رأی
17/01/2016 lucieran [es] lucieran تلفظ 0 رأی
17/01/2016 lucierais [es] lucierais تلفظ 0 رأی
17/01/2016 lucieras [es] lucieras تلفظ 0 رأی
17/01/2016 luzcan [es] luzcan تلفظ 0 رأی
17/01/2016 lucirían [es] lucirían تلفظ 0 رأی
17/01/2016 luzcáis [es] luzcáis تلفظ 0 رأی
17/01/2016 calidez [es] calidez تلفظ 1 رأی
14/01/2016 tener mala cabeza [es] tener mala cabeza تلفظ 0 رأی
14/01/2016 enzimática [es] enzimática تلفظ 0 رأی
14/01/2016 luciera [es] luciera تلفظ 0 رأی
14/01/2016 levantar cabeza [es] levantar cabeza تلفظ 0 رأی
14/01/2016 perder la cabeza [es] perder la cabeza تلفظ 0 رأی
25/01/2013 pacificando [es] pacificando تلفظ 2 رأی
25/01/2013 pacificado [es] pacificado تلفظ 0 رأی
25/01/2013 sojuzgando [es] sojuzgando تلفظ 0 رأی
25/01/2013 sojuzgada [es] sojuzgada تلفظ 0 رأی
25/01/2013 sojuzgado [es] sojuzgado تلفظ 0 رأی
25/01/2013 Amancio Ortega Gaona [es] Amancio Ortega Gaona تلفظ 1 رأی
25/01/2013 devocionario [es] devocionario تلفظ 0 رأی
25/01/2013 caedizo [es] caedizo تلفظ 0 رأی
25/01/2013 rencillas [es] rencillas تلفظ 0 رأی