دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/05/2017 Prudencio Indurain [es] Prudencio Indurain تلفظ -1 رأی
10/05/2017 incineré [es] incineré تلفظ -1 رأی
10/05/2017 funcionario [es] funcionario تلفظ 0 رأی
04/03/2016 José Luis Mendilibar [es] José Luis Mendilibar تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Javier Carpio [es] Javier Carpio تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Dani Estrada [es] Dani Estrada تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Dani Abalo [es] Dani Abalo تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Fernando Pacheco [es] Fernando Pacheco تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Maikel Mesa [es] Maikel Mesa تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Pau Torres [es] Pau Torres تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Manu Barreiro [es] Manu Barreiro تلفظ 0 رأی
04/03/2016 David Torres [es] David Torres تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Sergio Mora [es] Sergio Mora تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Sergio Llamas [es] Sergio Llamas تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Hernán Bernardello [es] Hernán Bernardello تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Jon Ander Felipe [es] Jon Ander Felipe تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Facundo Guichón [es] Facundo Guichón تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Dani Pacheco [es] Dani Pacheco تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Javier Flaño [es] Javier Flaño تلفظ 0 رأی
04/03/2016 José Bordalás [es] José Bordalás تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Antonio Otegui [es] Antonio Otegui تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Miguel Olavide [es] Miguel Olavide تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Alex Berenguer [es] Alex Berenguer تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Miguel Ángel De las Cuevas [es] Miguel Ángel De las Cuevas تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Miguel Flaño [es] Miguel Flaño تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Roberto Torres [es] Roberto Torres تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Oier Sanjurjo [es] Oier Sanjurjo تلفظ 1 رأی
04/03/2016 Cayetano Bonnin [es] Cayetano Bonnin تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Mikel Merino [es] Mikel Merino تلفظ 0 رأی
04/03/2016 Oscar Gil [es] Oscar Gil تلفظ 0 رأی