دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
08/06/2010 reproducía [es] reproducía تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/06/2010 divinidades [es] divinidades تلفظ توسط pbabyj2000
08/06/2010 difuntos [es] difuntos تلفظ توسط pbabyj2000
08/06/2010 transformaciones [es] transformaciones تلفظ توسط Pablo2012
08/06/2010 cabañas [es] cabañas تلفظ توسط pbabyj2000
08/06/2010 millón y medio [es] millón y medio تلفظ توسط pbabyj2000
08/06/2010 anatómico [es] anatómico تلفظ توسط pbabyj2000
08/06/2010 otorgó [es] otorgó تلفظ توسط lenguardo
08/06/2010 africano [es] africano تلفظ توسط pbabyj2000
08/06/2010 África Oriental [es] África Oriental تلفظ توسط pbabyj2000
08/06/2010 comportado [es] comportado تلفظ توسط galileifirst
08/06/2010 hominización [es] hominización تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/06/2010 significativas [es] significativas تلفظ توسط pbabyj2000
08/06/2010 tecnológica [es] tecnológica تلفظ توسط pbabyj2000
23/05/2010 satisfechos [es] satisfechos تلفظ توسط Rikardo
23/05/2010 sentaron [es] sentaron تلفظ توسط Rikardo
23/05/2010 contestaba [es] contestaba تلفظ توسط Rikardo
23/05/2010 animadamente [es] animadamente تلفظ توسط Rikardo
23/05/2010 charlaron [es] charlaron تلفظ توسط Rikardo
23/05/2010 charlaban [es] charlaban تلفظ توسط Rikardo
23/05/2010 desenfrenadamente [es] desenfrenadamente تلفظ توسط Rikardo
23/05/2010 librarme [es] librarme تلفظ توسط Rikardo
23/05/2010 aumentaba [es] aumentaba تلفظ توسط Rikardo
23/05/2010 levanté [es] levanté تلفظ توسط Rikardo
23/05/2010 gesticulaciones [es] gesticulaciones تلفظ توسط Rikardo
23/05/2010 violentas [es] violentas تلفظ توسط Rikardo
23/05/2010 recorrí [es] recorrí تلفظ توسط Rikardo
23/05/2010 excitaran [es] excitaran تلفظ توسط sheilita
23/05/2010 observaciones [es] observaciones تلفظ توسط Rikardo
23/05/2010 lancé [es] lancé تلفظ توسط Rikardo