دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
31/03/2016 oportunas [es] oportunas تلفظ توسط Popocatepetl
31/03/2016 pertinentes [es] pertinentes تلفظ توسط alexmadrid
31/03/2016 generamos [es] generamos تلفظ توسط Popocatepetl
31/03/2016 creativas [es] creativas تلفظ توسط Popocatepetl
31/03/2016 transformamos [es] transformamos تلفظ توسط Popocatepetl
31/03/2016 desarrollamos [es] desarrollamos تلفظ توسط Popocatepetl
31/03/2016 atencional [es] atencional تلفظ توسط alexmadrid
31/03/2016 facilitamos [es] facilitamos تلفظ توسط Popocatepetl
31/03/2016 simulan [es] simulan تلفظ توسط Popocatepetl
31/03/2016 enfocadas [es] enfocadas تلفظ توسط Popocatepetl
31/03/2016 focalizada [es] focalizada تلفظ توسط Popocatepetl
31/03/2016 alternante [es] alternante تلفظ توسط alexmadrid
29/03/2016 Tomas [es] Tomas تلفظ توسط alexmadrid
17/02/2016 cérea [es] cérea تلفظ 0 رأی
05/02/2016 incinerar [es] incinerar تلفظ توسط hispano
05/02/2016 incinerando [es] incinerando تلفظ توسط hispano
05/02/2016 incinerado [es] incinerado تلفظ توسط hispano
05/02/2016 incinero [es] incinero تلفظ توسط hispano
05/02/2016 incineras [es] incineras تلفظ توسط hispano
05/02/2016 incinera [es] incinera تلفظ توسط hispano
05/02/2016 incineramos [es] incineramos تلفظ توسط Carlosmf
05/02/2016 incineráis [es] incineráis تلفظ توسط hispano
05/02/2016 incineran [es] incineran تلفظ توسط hispano
05/02/2016 incineraba [es] incineraba تلفظ توسط hispano
05/02/2016 incinerabas [es] incinerabas تلفظ توسط hispano
05/02/2016 incinerábamos [es] incinerábamos تلفظ توسط DiegoMeneses
05/02/2016 incinerabais [es] incinerabais تلفظ 0 رأی
05/02/2016 incineraban [es] incineraban تلفظ توسط Gab9
05/02/2016 incineré [es] incineré تلفظ توسط Gab9
05/02/2016 incineraste [es] incineraste تلفظ توسط Gab9