دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/01/2011 ата [tt] ата تلفظ 0 رأی
04/01/2011 артлы [tt] артлы تلفظ 0 رأی
04/01/2011 аннары [tt] аннары تلفظ -1 رأی
04/01/2011 апа [tt] апа تلفظ 0 رأی
04/01/2011 ахры [tt] ахры تلفظ 0 رأی
04/01/2011 ачык [tt] ачык تلفظ -1 رأی
04/01/2011 аш [tt] аш تلفظ 0 رأی
04/01/2011 Аша [tt] Аша تلفظ 0 رأی
04/01/2011 Аяз [tt] Аяз تلفظ 0 رأی
04/01/2011 аяк [tt] аяк تلفظ 0 رأی
04/01/2011 бабай [tt] бабай تلفظ 0 رأی
04/01/2011 бал [tt] бал تلفظ 0 رأی
04/01/2011 бала [tt] бала تلفظ 0 رأی
04/01/2011 балалар [tt] балалар تلفظ 0 رأی
04/01/2011 балык [tt] балык تلفظ 0 رأی
04/01/2011 бара [tt] бара تلفظ 0 رأی
04/01/2011 Батыр [tt] Батыр تلفظ -1 رأی
04/01/2011 башта [tt] башта تلفظ 0 رأی
04/01/2011 башка [tt] башка تلفظ 0 رأی
04/01/2011 Баскан [tt] Баскан تلفظ 0 رأی
04/01/2011 барысын [tt] барысын تلفظ 0 رأی
04/01/2011 барлык [tt] барлык تلفظ -1 رأی
04/01/2011 барыбер [tt] барыбер تلفظ 0 رأی
04/01/2011 кыз [tt] кыз تلفظ -1 رأی
04/01/2011 барырга [tt] барырга تلفظ 0 رأی
04/01/2011 Диңгез [tt] Диңгез تلفظ 0 رأی
04/01/2011 дип [tt] дип تلفظ 0 رأی
04/01/2011 диярлек [tt] диярлек تلفظ 0 رأی
04/01/2011 ерак [tt] ерак تلفظ 0 رأی
04/01/2011 еш [tt] еш تلفظ 0 رأی