دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/11/2010 antisense [en] antisense تلفظ 0 رأی
16/11/2010 wigging [en] wigging تلفظ 0 رأی
16/11/2010 trehalose [en] trehalose تلفظ 0 رأی
16/11/2010 soothill [en] soothill تلفظ 0 رأی
16/11/2010 telerobot [en] telerobot تلفظ 0 رأی
16/11/2010 victuals [en] victuals تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
16/11/2010 diffusional [en] diffusional تلفظ 0 رأی
16/11/2010 dynamicist [en] dynamicist تلفظ 0 رأی