دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/09/2009 Любомир Нейков [bg] Любомир Нейков تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Васил Попов [bg] Васил Попов تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Петьо Петков [bg] Петьо Петков تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Христо Писков [bg] Христо Писков تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Гриша Островски [bg] Гриша Островски تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Иван Панев [bg] Иван Панев تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Любомир Младенов [bg] Любомир Младенов تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Пепа Николова [bg] Пепа Николова تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Катя Паскалева [bg] Катя Паскалева تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Георги Парцалев [bg] Георги Парцалев تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Васил Михайлов [bg] Васил Михайлов تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Мая Новоселска [bg] Мая Новоселска تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Христо Минчев (Пилето) [bg] Христо Минчев (Пилето) تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Явор Милушев [bg] Явор Милушев تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Йордан Матев [bg] Йордан Матев تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Ангел Тодоров [bg] Ангел Тодоров تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Тончо Токмакчиев [bg] Тончо Токмакчиев تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Доротея Тончева [bg] Доротея Тончева تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Нели Топалова [bg] Нели Топалова تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Златина Тодева [bg] Златина Тодева تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Таня Масалитинова [bg] Таня Масалитинова تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Светлана Терзиева [bg] Светлана Терзиева تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Леда Тасева [bg] Леда Тасева تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Йосиф Сърчаджиев [bg] Йосиф Сърчаджиев تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Валентин Танев [bg] Валентин Танев تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Пламен Сираков [bg] Пламен Сираков تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Евстати Стратев [bg] Евстати Стратев تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Ели Скорчева [bg] Ели Скорчева تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Андрей Слабаков [bg] Андрей Слабаков تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Петър Слабаков [bg] Петър Слабаков تلفظ 0 رأی