کاربر:

philo

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های philo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/12/2010 въвлечен [bg] въвлечен تلفظ 0 رأی
14/12/2010 въвирам се [bg] въвирам се تلفظ 0 رأی
14/12/2010 въвеждане [bg] въвеждане تلفظ 0 رأی
14/12/2010 въвеждам [bg] въвеждам تلفظ 0 رأی
14/12/2010 въведение [bg] въведение تلفظ 0 رأی
14/12/2010 въведен [bg] въведен تلفظ 0 رأی
14/12/2010 степен [bg] степен تلفظ 0 رأی
14/12/2010 висша степен [bg] висша степен تلفظ 0 رأی
14/12/2010 пара [bg] пара تلفظ 0 رأی
14/12/2010 вшивам [bg] вшивам تلفظ 0 رأی
14/12/2010 вчовечавам се [bg] вчовечавам се تلفظ 0 رأی
14/12/2010 вчерашен [bg] вчерашен تلفظ 0 رأی
14/12/2010 вчепквам [bg] вчепквам تلفظ 0 رأی
14/12/2010 вцепеняващ [bg] вцепеняващ تلفظ 0 رأی
14/12/2010 вцепенявам се [bg] вцепенявам се تلفظ 0 رأی
14/12/2010 висше образование [bg] висше образование تلفظ 0 رأی
14/12/2010 вцепененост [bg] вцепененост تلفظ 0 رأی
14/12/2010 вцепенен [bg] вцепенен تلفظ 0 رأی
14/12/2010 съединение [bg] съединение تلفظ 0 رأی
14/12/2010 входно [bg] входно تلفظ 0 رأی
14/12/2010 изолатор [bg] изолатор تلفظ 0 رأی
14/12/2010 входен [bg] входен تلفظ 0 رأی
14/12/2010 вулгарност [bg] вулгарност تلفظ 0 رأی
14/12/2010 вулгаризация [bg] вулгаризация تلفظ 0 رأی
14/12/2010 вулгарен [bg] вулгарен تلفظ 0 رأی
14/12/2010 вуйчо [bg] вуйчо تلفظ 0 رأی
14/12/2010 вуйна [bg] вуйна تلفظ 0 رأی
14/12/2010 втълпяване [bg] втълпяване تلفظ 0 رأی
14/12/2010 втъквам [bg] втъквам تلفظ 0 رأی
14/12/2010 втурване [bg] втурване تلفظ 0 رأی