دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/07/2009 Велина [bg] Велина تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Васил [bg] Васил تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Василка [bg] Василка تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Гоце [bg] Гоце تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Гошо [bg] Гошо تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Герасим [bg] Герасим تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Габриел [bg] Габриел تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Гавраил [bg] Гавраил تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Габриела [bg] Габриела تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Гаврил [bg] Гаврил تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Галин [bg] Галин تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Галина [bg] Галина تلفظ 0 رأی
22/07/2009 ганка [bg] ганка تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Григорий [bg] Григорий تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Ганчо [bg] Ганчо تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Ганьо [bg] Ганьо تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Гергана [bg] Гергана تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Глория [bg] Глория تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Григор [bg] Григор تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Дечо [bg] Дечо تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Дечко [bg] Дечко تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Груйо [bg] Груйо تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Дафне [bg] Дафне تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Гроздан [bg] Гроздан تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Десислав [bg] Десислав تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Десислава [bg] Десислава تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Детелина [bg] Детелина تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Деляна [bg] Деляна تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Делян [bg] Делян تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Дария [bg] Дария تلفظ 0 رأی