دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/09/2009 щастлив [bg] щастлив تلفظ 0 رأی
04/09/2009 Щастливеца [bg] Щастливеца تلفظ 0 رأی
04/09/2009 щат [bg] щат تلفظ 0 رأی
04/09/2009 щедро [bg] щедро تلفظ 0 رأی
04/09/2009 щедър [bg] щедър تلفظ 0 رأی
04/09/2009 щерка [bg] щерка تلفظ 0 رأی
04/09/2009 щета [bg] щета تلفظ 0 رأی
04/09/2009 щипци [bg] щипци تلفظ 0 رأی
04/09/2009 щипка [bg] щипка تلفظ 0 رأی
04/09/2009 щит [bg] щит تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2009 щитоносец [bg] щитоносец تلفظ 0 رأی
04/09/2009 щракване [bg] щракване تلفظ 0 رأی
04/09/2009 щурец [bg] щурец تلفظ 0 رأی
04/09/2009 щърк [bg] щърк تلفظ 0 رأی
04/09/2009 Сунгурларе [bg] Сунгурларе تلفظ 0 رأی
04/09/2009 Разлог [bg] Разлог تلفظ 0 رأی
04/09/2009 Жеравница [bg] Жеравница تلفظ 0 رأی
04/09/2009 Емине [bg] Емине تلفظ 0 رأی
04/09/2009 Юндола [bg] Юндола تلفظ 0 رأی
04/09/2009 Осогово [bg] Осогово تلفظ 0 رأی
30/08/2009 картоф [bg] картоф تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Вълко [bg] Вълко تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Детелин [bg] Детелин تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Вела [bg] Вела تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Ваньо [bg] Ваньо تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Варвара [bg] Варвара تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Велизара [bg] Велизара تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Валери [bg] Валери تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Венера [bg] Венера تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Величка [bg] Величка تلفظ 0 رأی