دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
03/01/2015 придружа [bg] придружа تلفظ توسط i100
05/05/2014 ухажор [bg] ухажор تلفظ توسط i100
05/05/2014 ухание [bg] ухание تلفظ توسط i100
05/05/2014 ухапвам [bg] ухапвам تلفظ توسط i100
05/05/2014 ухапване [bg] ухапване تلفظ توسط i100
05/05/2014 ухилвам се [bg] ухилвам се تلفظ توسط i100
05/05/2014 участък [bg] участък تلفظ توسط i100
05/05/2014 участъков [bg] участъков تلفظ توسط i100
05/05/2014 учебен [bg] учебен تلفظ توسط i100
05/05/2014 учебна [bg] учебна تلفظ توسط i100
05/05/2014 учебни [bg] учебни تلفظ توسط i100
05/05/2014 занимания [bg] занимания تلفظ توسط i100
05/05/2014 учен [bg] учен تلفظ توسط i100
05/05/2014 учение [bg] учение تلفظ توسط i100
05/05/2014 ученик [bg] ученик تلفظ توسط i100
05/05/2014 ученически [bg] ученически تلفظ توسط i100
05/05/2014 ученолюбив [bg] ученолюбив تلفظ توسط i100
05/05/2014 ученост [bg] ученост تلفظ توسط i100
05/05/2014 училищен [bg] училищен تلفظ توسط i100
05/05/2014 учителски [bg] учителски تلفظ توسط i100
05/05/2014 учленявам [bg] учленявам تلفظ توسط i100
05/05/2014 учреден [bg] учреден تلفظ توسط i100
05/05/2014 учредител [bg] учредител تلفظ توسط i100
05/05/2014 учредителен [bg] учредителен تلفظ توسط i100
05/05/2014 учредявам [bg] учредявам تلفظ توسط i100
05/05/2014 учредяване [bg] учредяване تلفظ توسط i100
05/05/2014 учреждение [bg] учреждение تلفظ توسط i100
05/05/2014 учтивост [bg] учтивост تلفظ توسط i100
05/05/2014 учудване [bg] учудване تلفظ توسط i100
05/05/2014 учудващ [bg] учудващ تلفظ توسط i100