دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/06/2017 pagsakop [tl] pagsakop تلفظ 0 رأی
11/06/2017 paypay [tl] paypay تلفظ 0 رأی
11/06/2017 donasyon [tl] donasyon تلفظ 0 رأی
11/06/2017 walang-makuha [tl] walang-makuha تلفظ 0 رأی
11/06/2017 umuubo [tl] umuubo تلفظ 0 رأی
11/06/2017 Kaulapan [tl] Kaulapan تلفظ 0 رأی
11/06/2017 kailanganin [tl] kailanganin تلفظ 0 رأی
11/06/2017 Pinas [tl] Pinas تلفظ 0 رأی
10/05/2017 Basta para sa iyo [tl] Basta para sa iyo تلفظ 0 رأی
07/02/2016 bahay [tl] bahay تلفظ 0 رأی
07/02/2016 ibaon [tl] ibaon تلفظ 0 رأی
07/02/2016 ranggo [tl] ranggo تلفظ 0 رأی
08/03/2015 Tausug [tl] Tausug تلفظ 0 رأی
08/03/2015 Maranao [tl] Maranao تلفظ 0 رأی
08/03/2015 Kapampangan [tl] Kapampangan تلفظ 0 رأی
08/03/2015 Sitio Tuno [tl] Sitio Tuno تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Suso [pag] Suso تلفظ 0 رأی