دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
07/02/2016 mahalín mo ako [tl] mahalín mo ako تلفظ 0 رأی