دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/02/2016 ibaon [tl] ibaon تلفظ 0 رأی
07/02/2016 ranggo [tl] ranggo تلفظ 0 رأی
08/03/2015 Tausug [tl] Tausug تلفظ 0 رأی
08/03/2015 Maranao [tl] Maranao تلفظ 0 رأی
08/03/2015 Kapampangan [tl] Kapampangan تلفظ 0 رأی
08/03/2015 Sitio Tuno [tl] Sitio Tuno تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Suso [pag] Suso تلفظ 0 رأی