دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
14/12/2017 Do widzenia [pl] Do widzenia تلفظ 0 رأی
14/12/2017 Dzień dobry [pl] Dzień dobry تلفظ 0 رأی
14/12/2017 Dobry wieczór [pl] Dobry wieczór تلفظ 0 رأی
14/12/2017 Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie [pl] Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie تلفظ 0 رأی
14/12/2017 Dla tej dwójki antagonistów, każde forum publiczne jest dobre, aby się spierać. [pl] Dla tej dwójki antagonistów, każde forum publiczne jest dobre, aby się spierać. تلفظ 0 رأی
14/12/2017 Chodźmy piec kiełbaski na ognisku! [pl] Chodźmy piec kiełbaski na ognisku! تلفظ 0 رأی