کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/06/2019 naivare [sv] naivare تلفظ 0 رأی
25/06/2019 naivast [sv] naivast تلفظ 0 رأی
25/06/2019 bokningslista [sv] bokningslista تلفظ 0 رأی
25/06/2019 sluskig [sv] sluskig تلفظ 0 رأی
25/06/2019 möbelpolish [sv] möbelpolish تلفظ 0 رأی
25/06/2019 knäskydd [sv] knäskydd تلفظ 0 رأی
25/06/2019 klaviaturist [sv] klaviaturist تلفظ 0 رأی
25/06/2019 David Löfgren [sv] David Löfgren تلفظ 0 رأی
25/06/2019 mungipor [sv] mungipor تلفظ 0 رأی
25/06/2019 mungiporna [sv] mungiporna تلفظ 0 رأی
25/06/2019 garv [sv] garv تلفظ 0 رأی
25/06/2019 utedasset [sv] utedasset تلفظ 0 رأی
25/06/2019 Lillången [sv] Lillången تلفظ 0 رأی
25/06/2019 gigabyte [sv] gigabyte تلفظ 0 رأی
25/06/2019 trävirke [sv] trävirke تلفظ 0 رأی
25/06/2019 medsignatör [sv] medsignatör تلفظ 0 رأی
25/06/2019 sladdrade [sv] sladdrade تلفظ 0 رأی
25/06/2019 skalpera [sv] skalpera تلفظ 0 رأی
25/06/2019 explosioner [sv] explosioner تلفظ 0 رأی
25/06/2019 termosarna [sv] termosarna تلفظ 0 رأی
25/06/2019 paltor [sv] paltor تلفظ 0 رأی
25/06/2019 upptåg [sv] upptåg تلفظ 0 رأی
25/06/2019 gering [sv] gering تلفظ 0 رأی
25/06/2019 Sollerön [sv] Sollerön تلفظ 0 رأی
25/06/2019 ratas [sv] ratas تلفظ 0 رأی
25/06/2019 Anna König Jerlmyr [sv] Anna König Jerlmyr تلفظ 0 رأی
19/06/2019 vågbron [sv] vågbron تلفظ 0 رأی
19/06/2019 bockbron [sv] bockbron تلفظ 0 رأی
18/06/2019 avgörelsen [sv] avgörelsen تلفظ 0 رأی
18/06/2019 uppmanar [sv] uppmanar تلفظ 0 رأی