کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/11/2018 rotfyllda [sv] rotfyllda تلفظ 0 رأی
19/11/2018 rotfyllt [sv] rotfyllt تلفظ 0 رأی
19/11/2018 avmaskar [sv] avmaskar تلفظ 0 رأی
19/11/2018 uppmaskar [sv] uppmaskar تلفظ 0 رأی
19/11/2018 uppmaska [sv] uppmaska تلفظ 0 رأی
19/11/2018 maskad [sv] maskad تلفظ 0 رأی
19/11/2018 avmaskade [sv] avmaskade تلفظ 0 رأی
19/11/2018 smaskat [sv] smaskat تلفظ 0 رأی
19/11/2018 uppmaskad [sv] uppmaskad تلفظ 0 رأی
19/11/2018 uppmaskat [sv] uppmaskat تلفظ 0 رأی
19/11/2018 uppmaskade [sv] uppmaskade تلفظ 0 رأی
19/11/2018 smaskad [sv] smaskad تلفظ 0 رأی
19/11/2018 avmaskad [sv] avmaskad تلفظ 0 رأی
19/11/2018 smaskar [sv] smaskar تلفظ 0 رأی
19/11/2018 avmaskat [sv] avmaskat تلفظ 0 رأی
19/11/2018 inflatorisk [sv] inflatorisk تلفظ 0 رأی
19/11/2018 Munkabälte [sv] Munkabälte تلفظ 0 رأی
19/11/2018 toppenkväll [sv] toppenkväll تلفظ 0 رأی
19/11/2018 pälsfärg [sv] pälsfärg تلفظ 0 رأی
19/11/2018 borstig [sv] borstig تلفظ 0 رأی
19/11/2018 Åsa Waldau [sv] Åsa Waldau تلفظ 0 رأی
19/11/2018 fresk [sv] fresk تلفظ 0 رأی
19/11/2018 stats [sv] stats تلفظ 0 رأی
19/11/2018 kortdagsväxt [sv] kortdagsväxt تلفظ 0 رأی
19/11/2018 pulpeter [sv] pulpeter تلفظ 0 رأی
19/11/2018 förhandsgranskning [sv] förhandsgranskning تلفظ 0 رأی
17/11/2018 abonnemangstjänsten [sv] abonnemangstjänsten تلفظ 0 رأی
17/11/2018 abonnemangstjänst [sv] abonnemangstjänst تلفظ 0 رأی
17/11/2018 paradiset [sv] paradiset تلفظ 0 رأی
17/11/2018 cykler [sv] cykler تلفظ 0 رأی