کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
07/08/2018 en kapten [sv] en kapten تلفظ 0 رأی
07/08/2018 vara vid liv [sv] vara vid liv تلفظ 0 رأی
07/08/2018 din mor [sv] din mor تلفظ 0 رأی
07/08/2018 en timme [sv] en timme تلفظ 0 رأی
07/08/2018 en ätt [sv] en ätt تلفظ 0 رأی
06/08/2018 en stad [sv] en stad تلفظ 0 رأی
06/08/2018 en dörr [sv] en dörr تلفظ 0 رأی
06/08/2018 ett par [sv] ett par تلفظ 0 رأی
04/08/2018 en plats. [sv] en plats. تلفظ 0 رأی
04/08/2018 en familj [sv] en familj تلفظ 0 رأی
30/07/2018 ett jobb [sv] ett jobb تلفظ 0 رأی
27/07/2018 ett slut [sv] ett slut تلفظ 0 رأی
27/07/2018 en fråga [sv] en fråga تلفظ 0 رأی
26/07/2018 en väg [sv] en väg تلفظ 0 رأی
26/07/2018 en fru [sv] en fru تلفظ 0 رأی
25/07/2018 en sak [sv] en sak تلفظ 0 رأی
25/07/2018 ett problem [sv] ett problem تلفظ 0 رأی
23/07/2018 ett liv [sv] ett liv تلفظ 0 رأی
16/06/2018 svarta pengar [sv] svarta pengar تلفظ 0 رأی
14/06/2018 på morgonkulan [sv] på morgonkulan تلفظ 0 رأی
14/06/2018 i veckotal [sv] i veckotal تلفظ 0 رأی
14/06/2018 efter alla konstens regler [sv] efter alla konstens regler تلفظ 0 رأی
05/06/2018 Jo, så är det [sv] Jo, så är det تلفظ 0 رأی
02/06/2018 hålla i schack [sv] hålla i schack تلفظ 0 رأی
01/06/2018 När Knut knutit knuten var knuten knuten [sv] När Knut knutit knuten var knuten knuten تلفظ 0 رأی
05/01/2018 jag missade min avfart bil [sv] jag missade min avfart bil تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Behöver jag ett recept? [sv] Behöver jag ett recept? تلفظ 0 رأی
17/11/2017 så här års [sv] så här års تلفظ 0 رأی
07/11/2017 Vi ses [sv] vi ses تلفظ 0 رأی
30/10/2017 Astrid Anna Emilia Lindgren [sv] Astrid Anna Emilia Lindgren تلفظ 0 رأی