کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
18/08/2018 ditt land [sv] ditt land تلفظ 0 رأی
18/08/2018 en massa [sv] en massa تلفظ 0 رأی
18/08/2018 ett kaffe [sv] ett kaffe تلفظ 0 رأی
18/08/2018 ett läge [sv] ett läge تلفظ 0 رأی
18/08/2018 en synd [sv] en synd تلفظ 0 رأی
18/08/2018 ett misstag [sv] ett misstag تلفظ 0 رأی
18/08/2018 en tjänst [sv] en tjänst تلفظ 0 رأی
18/08/2018 en dricka [sv] en dricka تلفظ 0 رأی
18/08/2018 en historia [sv] en historia تلفظ 0 رأی
18/08/2018 en stund [sv] en stund تلفظ 0 رأی
18/08/2018 ett krig [sv] ett krig تلفظ 0 رأی
18/08/2018 en resa [sv] en resa تلفظ 0 رأی
18/08/2018 en hund [sv] en hund تلفظ 0 رأی
18/08/2018 en doktor [sv] en doktor تلفظ 0 رأی
18/08/2018 ett ansikte [sv] ett ansikte تلفظ 0 رأی
14/08/2018 ett hjärta [sv] ett hjärta تلفظ 0 رأی
13/08/2018 ett huvud [sv] ett huvud تلفظ 0 رأی
13/08/2018 Alla till mig [sv] Alla till mig تلفظ 0 رأی
13/08/2018 en värld [sv] en värld تلفظ 0 رأی
13/08/2018 ett nummer [sv] ett nummer تلفظ 0 رأی
13/08/2018 en pojke [sv] en pojke تلفظ 0 رأی
12/08/2018 en flicka [sv] en flicka تلفظ 0 رأی
12/08/2018 en idiot [sv] en idiot تلفظ 0 رأی
12/08/2018 en räcka [sv] en räcka تلفظ 0 رأی
12/08/2018 en skola [sv] en skola تلفظ 0 رأی
12/08/2018 en syster [sv] en syster تلفظ 0 رأی
12/08/2018 ett lov [sv] ett lov تلفظ 0 رأی
12/08/2018 en grabb [sv] en grabb تلفظ 0 رأی
07/08/2018 en minut [sv] en minut تلفظ 0 رأی
07/08/2018 min bil [sv] min bil تلفظ 0 رأی