کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
26/06/2019 Deklamation [sv] Deklamation تلفظ 0 رأی
07/05/2019 plantyper [sv] plantyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 filmtyper [sv] filmtyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 skoltyper [sv] skoltyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 folktyper [sv] folktyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 fenotyper [sv] fenotyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 ekotyper [sv] ekotyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 vintyper [sv] vintyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 vamptyper [sv] vamptyper تلفظ 0 رأی
07/05/2019 genotyper [sv] genotyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 kalotyper [sv] kalotyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 naturtyper [sv] naturtyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 djurtyper [sv] djurtyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 särtyper [sv] särtyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 urtyper [sv] urtyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 livstyper [sv] livstyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 verstyper [sv] verstyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 rastyper [sv] rastyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 båttyper [sv] båttyper تلفظ توسط Owain
07/05/2019 busstyper [sv] busstyper تلفظ توسط Owain
05/05/2019 båttyperna [sv] båttyperna تلفظ توسط GustafS
05/05/2019 hustyperna [sv] hustyperna تلفظ توسط GustafS
05/05/2019 båttyp [sv] båttyp تلفظ توسط GustafS
05/05/2019 båttypen [sv] båttypen تلفظ توسط Owain
05/05/2019 livstyperna [sv] livstyperna تلفظ توسط Owain
05/05/2019 hustyp [sv] hustyp تلفظ توسط GustafS
05/05/2019 hustypen [sv] hustypen تلفظ توسط Owain
05/05/2019 busstypen [sv] busstypen تلفظ توسط Owain
05/05/2019 busstyperna [sv] busstyperna تلفظ توسط Owain
05/05/2019 livstyp [sv] livstyp تلفظ توسط Owain