دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/07/2019 Denominação de Origem Protegida [pt] Denominação de Origem Protegida تلفظ 0 رأی
07/07/2019 alegadamente [pt] alegadamente تلفظ 0 رأی
07/07/2019 liderança [pt] liderança تلفظ 0 رأی
07/07/2019 É pórem um fato ... [pt] É pórem um fato ... تلفظ 0 رأی
07/07/2019 pozito [pt] pozito تلفظ 0 رأی
07/07/2019 gatos [pt] gatos تلفظ 0 رأی
07/07/2019 gatas [pt] gatas تلفظ 0 رأی
07/07/2019 brancas [pt] brancas تلفظ 0 رأی
07/07/2019 brancos [pt] brancos تلفظ 0 رأی
07/07/2019 pedras [pt] pedras تلفظ 0 رأی
07/07/2019 húmus [pt] húmus تلفظ 0 رأی
07/07/2019 prospectivo [pt] prospectivo تلفظ 0 رأی
07/07/2019 travertino [pt] travertino تلفظ 0 رأی
07/07/2019 furioso [pt] furioso تلفظ 1 رأی
07/07/2019 tomates [pt] tomates تلفظ 0 رأی
07/07/2019 semicirculares [pt] semicirculares تلفظ 0 رأی
07/07/2019 grossistas [pt] grossistas تلفظ 0 رأی
07/07/2019 sismo [pt] sismo تلفظ 0 رأی
07/07/2019 padrasto [pt] padrasto تلفظ 0 رأی
07/07/2019 horário [pt] horário تلفظ 0 رأی
07/07/2019 Cartar [pt] Cartar تلفظ 0 رأی
30/06/2019 Sujismundo [pt] Sujismundo تلفظ 0 رأی
30/06/2019 comarca [pt] comarca تلفظ 0 رأی
30/06/2019 cruzado [pt] cruzado تلفظ 0 رأی
30/06/2019 arborizar [pt] arborizar تلفظ 0 رأی
30/06/2019 quatorze [pt] quatorze تلفظ 0 رأی
30/06/2019 Fernanda [pt] Fernanda تلفظ 0 رأی
30/06/2019 burlar [pt] burlar تلفظ 0 رأی
30/06/2019 empurre [pt] empurre تلفظ 0 رأی
30/06/2019 ouvimos [pt] ouvimos تلفظ 0 رأی