دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
30/05/2016 Sidi Saiyyed [en] Sidi Saiyyed تلفظ توسط Bonoahx
28/05/2016 Maratha [en] Maratha تلفظ توسط simpaticos
16/04/2016 Nereids [en] Nereids تلفظ توسط sdoerr
13/02/2015 The Silver Tassie [en] The Silver Tassie تلفظ توسط jasminedesouza
13/02/2015 Nennius [en] Nennius تلفظ توسط HealyHQ
31/12/2014 Donalbain [en] Donalbain تلفظ توسط dorabora
07/07/2014 CLIL [en] CLIL تلفظ توسط stevefitch
22/04/2014 aureation [en] aureation تلفظ توسط kstone11
21/03/2014 Aethelred [en] Aethelred تلفظ توسط wkshimself
14/03/2014 Athelwold [en] Athelwold تلفظ توسط Bernard12
14/03/2014 Aethelbert [en] Aethelbert تلفظ توسط Bernard12
14/03/2014 Trinovantes [en] Trinovantes تلفظ توسط annakousagi
24/01/2014 R. P. Blackmur [en] R. P. Blackmur تلفظ توسط barcher
24/01/2014 Thomas Rymer [en] Thomas Rymer تلفظ توسط greencat
06/11/2013 exophor [en] exophor تلفظ توسط lisapaloma
06/11/2013 endophoric [en] endophoric تلفظ توسط finch
06/11/2013 exophoric [en] exophoric تلفظ توسط finch
05/11/2013 exophora [en] exophora تلفظ توسط dorabora
05/11/2013 endophora [en] endophora تلفظ توسط dorabora
05/11/2013 monophthongal [en] monophthongal تلفظ توسط dorabora
13/11/2012 Antwerp [en] Antwerp تلفظ توسط TopQuark
16/04/2012 Humphrey Chimpden Earwicker [en] Humphrey Chimpden Earwicker تلفظ توسط chewton
16/04/2012 Thomas Sutpen [en] Thomas Sutpen تلفظ توسط dorabora
12/04/2012 Pomes Penyeach [en] Pomes Penyeach تلفظ توسط chewton
12/04/2012 Haughey [en] Haughey تلفظ توسط eamonncy
12/04/2012 William Cosgrave [en] William Cosgrave تلفظ توسط ejdeng
12/04/2012 Cromwellian [en] Cromwellian تلفظ توسط chewton
12/04/2012 Hiberni [la] Hiberni تلفظ توسط sicerabibax
12/04/2012 Scoti [la] Scoti تلفظ توسط markuslebt
12/04/2012 Sean O’Casey [en] Sean O’Casey تلفظ توسط eamonncy