دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/04/2015 Wappinger Falls [en] Wappinger Falls تلفظ 0 رأی
25/04/2015 full-bodied [en] full-bodied تلفظ 0 رأی
06/06/2009 Goldman Sachs [en] Goldman Sachs تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/06/2009 Widemouth [en] Widemouth تلفظ 0 رأی
04/04/2008 notebook [en] notebook تلفظ 0 رأی
04/04/2008 Seattle [en] Seattle تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ