کاربر:

oveka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های oveka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
23/07/2018 Необдумані дії призводять до непередбачуваних наслідків. [uk] Необдумані дії призводять до непередбачуваних наслідків. تلفظ 0 رأی
22/07/2018 Моя онука грає у баскетбол. [uk] Моя онука грає у баскетбол. تلفظ 0 رأی
29/01/2018 Це дуже цікаво. [uk] Це дуже цікаво. تلفظ 0 رأی
20/04/2016 До восьмої години треба всім повправлятися. [uk] До восьмої години треба всім повправлятися. تلفظ 0 رأی
09/10/2014 Я застудився [uk] я застудився تلفظ 0 رأی
21/03/2014 Зима стояла міцно до пори. [uk] Зима стояла міцно до пори. تلفظ 0 رأی
29/09/2013 Як ся маєте? [uk] як ся маєте? تلفظ 0 رأی
28/05/2013 На жаль [uk] на жаль تلفظ 0 رأی