دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
27/05/2012 Brognoligo [it] Brognoligo تلفظ توسط Delfinarium
22/04/2012 Чадин [ru] Чадин تلفظ توسط sky_is_over
21/04/2012 Елисаветград [ru] Елисаветград تلفظ توسط sky_is_over
21/04/2012 Суздальцев [ru] Суздальцев تلفظ توسط Marina_F
20/04/2012 Расплюев [ru] Расплюев تلفظ توسط sky_is_over
19/04/2012 Медведенко [ru] Медведенко تلفظ توسط Skvodo
19/04/2012 Тригорин [ru] Тригорин تلفظ توسط Marina_F
19/04/2012 Шамраев [ru] Шамраев تلفظ توسط exomni
19/04/2012 Сорин [ru] Сорин تلفظ توسط Marina_F
19/04/2012 Аркадина [ru] Аркадина تلفظ توسط Marina_F
27/03/2012 Kakheti [ka] Kakheti تلفظ توسط lengabe
27/03/2012 Saperavi [ka] Saperavi تلفظ توسط lengabe
27/03/2012 Kindzmarauli (wine style) [ka] Kindzmarauli (wine style) تلفظ توسط lengabe
27/03/2012 Alicante Bouschet [pt] Alicante Bouschet تلفظ توسط inofensiva
27/03/2012 Quinta da Vegia (winery) [pt] Quinta da Vegia (winery) تلفظ توسط inofensiva
27/03/2012 Quinta das Bágeiras (winery) [pt] Quinta das Bágeiras (winery) تلفظ توسط inofensiva
27/03/2012 picapoll negre [ca] picapoll negre تلفظ توسط francesct
26/03/2012 delle Venezie [it] delle Venezie تلفظ توسط Vally84